În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală pentru perioada de finanțare 2014- 2020 au fost propuse mai multe măsuri :

 • Construirea rețelei de apă și canal în comuna Sărmaș
 • Extinderea rețelei de apă și canalizare
 • Întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere, modernizarea străzilor
 • Stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor locale
 • Sprijinirea procesării și valorificării produselor agricole și lemnoase
 • Comuna Sărmaș mini-centru de depozitare și logistică
 • Dezvoltarea turismului rural din comună
 • Dezvoltarea infrastructurii culturale
 • Înființarea și dezvoltarea ONG-uri culturale
 • Programe de finanțare pentru domeniul cultural -comunitar
 • Dezvoltarea programelor și produselor culturale și comunitare în Sărmaș
 • Gestionarea deșeurilor
 • Utilizarea sistemelor de energie regenerabilă
 • Dezvoltarea serviciului de asistență comunitară – transport public local
 • Creșterea nivelului competențelor profesionale ale angajaților și eficientizarea proceselor
  Marketing intern pentru dezvoltarea dialogului social și a relațiilor interne
 • Marketing extern axat pe promovarea turismului și pe atragerea investitorilor

Proiectele realizate în perioada de finanțare 2014- 2020 sunt:

 • Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în comuna Sărmaș județul Harghita”, realizat in cadrul – proiect integrat FEADR măsura 322 – recepționat în anul 2016
 • Înființare sistem centralizat de canalizare și stație de epurare a efluentului uzat menajer în comuna Sărmaș județul Harghita”, realizat in cadrul – proiect integrat FEADR măsura 322 – recepționat în anul 2016
 • Achiziționare Autospeciala SVSU în cadrul proiectului integrat FEADR măsura 322 – recepționat în anul 2016
 • Extindere Apă – Canal Sărmaș, Hodoșa Sat din Comuna Sărmaș – buget local
 • Reabilitare Școala Hodoșa Sat din Comuna Sărmaș
 • Reabilitare Școala Fundoaia din Comuna Sărmaș
 • Asfaltare drum Hodoșa Gara din Comuna Sărmaș
 • Achiziționare UTV pentru SVSU Sărmaș
 • Extindere Iluminat Public Hodoșa din Comuna Sărmaș
 • Extindere Iluminat Public Capul Arșiței din comuna Sărmaș
 • Lucrări de proiectare și execuție întreținere la Primăria Sărmaș, parcare, scări și clădire

În momentul de față există proiecte care sunt în derulare:

 • Extindere Apă – Canal în Satele Runc, Sărmaș, Fundoaia
 • Extindere Apă – Canal în Satul Platonești
Sari la conținut