Componența compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărmaș

Emil TRIFAN

CONSILIER

Compartimentul achiziții publice, investiții, proiecte, administrare Infrastructură, IT

Adriana MÎNDRU

INSPECTOR


Compartiment financiar-contabil

Liana BACIU

INSPECTOR


Compartiment financiar-contabil

Alina-Loredana IACOB

INSPECTOR

Compartimentul administrare fiscală, transport public local și control comercial

Mărioara ȚĂRAN

REFERENT

Compartimentul administrare fiscală, transport public local și control comercial

Anna PĂDURARU

INSPECTOR

Compartimentul asistență socială și medical- comunitară

Ionuț-Cosmin ȚĂRAN

INSPECTOR

Compartimentul registrul agricol, carte funciară și administrarea domeniului public și privat

Corina GOGA

REFERENT


Compartimentul administrativ deservire

Georgeta ȚEPELUȘ

BIBLIOTECAR


Compartimentul administrativ deservire

Sari la conținut