Dumitru
TĂSLOVAN

Consilier Local
Secretarul Comisiei de administrare a domeniului public și privat al comunei Sărmaș, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină, apărarea ordinii, liniștii publice și a drepturilor cetățenești
Partidul Politic:
PNL (Partidul Național Liberal)
Sari la conținut