Daniel
CORNEANU

Consilier Local
Președintele Comisia de administrarea domeniului public și privat al comunei Sărmaș, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină, apărarea ordinii, liniștii publice și a drepturilor cetățenești
Partidul Politic:
PMP (Partidul Mișcarea Populară)
Sari la conținut